İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya el birliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek ortaklığı sağlayan,  taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların gayrimenkul mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedelinin hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaştırılmasıdır. Bu husus Türk...