izale-i şuyu davası Tag

Hukuk Genel Kurulu - 2014/266 E. - 2015/1547 K. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVADA TARAF GÖSTERİLMEYEN MALİKLERİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ DAHİLİ DAVALI TAPU MALİKLERİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 119 "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kırıkkale 2. Sulh Hukuk...

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya el birliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek ortaklığı sağlayan,  taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların gayrimenkul mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedelinin hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaştırılmasıdır. Bu husus Türk...