izale-i şuyu yargıtay kararı Tag

ESAS: 2014/14-469 KARAR: 2015/2492 Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uzunköprü Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.03.2013 gün ve 2012/646 E., 2013/377 K. sayılı kararın incelenmesi davalı H...

Hukuk Genel Kurulu-2014/358 E.-2016/174 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tekirdağ 1.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 20.03.2013 tarih ve 2011/510 E., 2013/226 K. sayılı kararın incelenmesi davalı ...