izale-i şuyu Tag

Hukuk Genel Kurulu-2014/38 E.-2015/1657 K. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ PAYLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ KAT MÜLKİYETİNE KONU OLMAYA ELVERİŞLİ TAŞINMAZ KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 10 KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 12 KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 50 "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki "ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Vize Sulh...

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya el birliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek ortaklığı sağlayan,  taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların gayrimenkul mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedelinin hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaştırılmasıdır. Bu husus Türk...