ortaklığın giderilmesi Tag

ESAS: 2014/14-469 KARAR: 2015/2492 Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uzunköprü Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.03.2013 gün ve 2012/646 E., 2013/377 K. sayılı kararın incelenmesi davalı H...

Hukuk Genel Kurulu-2014/38 E.-2015/1657 K. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ PAYLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ KAT MÜLKİYETİNE KONU OLMAYA ELVERİŞLİ TAŞINMAZ KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 10 KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 12 KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 50 "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki "ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Vize Sulh...

Hukuk Genel Kurulu-2014/358 E.-2016/174 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tekirdağ 1.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 20.03.2013 tarih ve 2011/510 E., 2013/226 K. sayılı kararın incelenmesi davalı ...

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya el birliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek ortaklığı sağlayan,  taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların gayrimenkul mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedelinin hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaştırılmasıdır. Bu husus Türk...