Yargıtay Kararları

izale-i-şüyu
izale-i şuyu yargıtay kararları
By Moda Hukuk / 27 Mayıs 2017

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

ESAS: 2014/14-469 KARAR: 2015/2492 Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uzunköprü Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair...

Daha Fazlası
izale-i-şuyu-yargıtay-kararları
izale-i şuyu yargıtay kararları
By Moda Hukuk / 27 Mayıs 2017

Hukuk Genel Kurulu-2014/38 E.-2015/1657 K.

Hukuk Genel Kurulu-2014/38 E.-2015/1657 K. KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ PAYLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ KAT MÜLKİYETİNE KONU OLMAYA ELVERİŞLİ TAŞINMAZ KAT MÜLKİYETİ KANUNU...

Daha Fazlası
izale-i-şuyu
izale-i şuyu yargıtay kararları
By Moda Hukuk / 27 Mayıs 2017

14.Hukuk Dairesi-2015/8865 E.-2017/1219 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi DAVALILAR : ... vd. Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 11.06.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın...

Daha Fazlası
ortaklığın-giderilmesi-yargıtay-kararı
izale-i şuyu yargıtay kararları
By Moda Hukuk / 27 Mayıs 2017

Hukuk Genel Kurulu-2014/266 E.-2015/1547 K.

Hukuk Genel Kurulu - 2014/266 E. - 2015/1547 K. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVADA TARAF GÖSTERİLMEYEN MALİKLERİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA...

Daha Fazlası
paydaşlığın-giderilmesi
izale-i şuyu yargıtay kararları
By Moda Hukuk / 27 Mayıs 2017

Hukuk Genel Kurulu-2014/358 E.-2016/174 K.

Hukuk Genel Kurulu-2014/358 E.-2016/174 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;...

Daha Fazlası
yargıtay-kararları
izale-i şuyu yargıtay kararları
By Moda Hukuk / 27 Mayıs 2017

Hukuk Genel Kurulu-2015/3506 E.-2017/422 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Yargıtay 14. Hukuk Dairesi (İlk Derece) Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesi...

Daha Fazlası